Upacara Bendera

Pelaksanaan Upacara Bendera Hari Senin PTK dan Peserta didik berjalan khidmat